O hre

 

MASTERCLASS WITH SHAKESPEARE

Nová autorská komédia s dielne BridginDrama. Nazrite do zákutí Shakespearových hier z pohľadu troch hercov, z ktorých každý chce byť Shakespeare! Alebo Rómeo? Pred očami sa Vám zrodí alžbetínske divadlo a v divadelnom kvíze určite spoznáte mnohé z bardových hier, ktoré sú nesmierne aktuálne a živé aj po 400 rokoch.
Predstavenie v angličtine hrajú native speakri, herci divadla BridginDrama.
Inscenáciu podporil Bratislavský samosprávny kraj a  vznik scenáru Fond na podporu umenia formou štipendia. Ďakujeme!

O Williamovi Shakespearovi

Najväčší bard divadla. Z herca sa stal básnik a najväčší autor divadelných hier všetkých čias. Napísal  takmer 40 divadelných hier (zlé jazyky tvrdia, že pár z nich aj trochu okopíroval či ukradol) . Písal v blankverse (verš veľmi podobný tomu, ako sa vtedy naozaj ľudia bavili). Už za života sa stal bohatý a slávny a mohol sa staťspoluvlastníkom nového londýnskeho divadla  The Globe. Jeho manželka sa volala Anne Hathaweyová (ako známa americká herečka) a jeden zo synov Hamlet. Tvoril za panovania Alžbety I- preto alžbetínske divadlo je práve to Shakespearove.

Viac info o W.S. nájdeš v predslovoch prekladov hier napr. od Ľubomíra Feldeka alebo na https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

O hre

Veselá autorská fraška s troma hercami, z ktorých každý chce byť Shakespeare. Jeden sa volá Swan, druhý Bard a tretí Shak (šejk)- čiže každý sa volá nejakou Williamovou prezývkou. S každým má totiž Shakespeare a jeho charaktery niečo spoločné. V každom z nás sa skrývajú veľké vášne, ale aj nízke pudy. Spoznajte s nami jeho postavy a diela a ak chcete vedieť viac?! Čítajte! V origináli tu: http://shakespeare.mit.edu/

Náš tím

Autor: Vojtech Koleják s použitím úryvkov z diela W. Shakespeara

Preklad: Lucia Faltin

Preklad sprievodných textov: Tatiana Chovancová

Dramaturgia: Zuzana Kolejáková

Scéna a kostýmy: Mária Stanko a Zuzana Kolejáková

Réžia: Vojtech Koleják

Hrajú:
Greg Fabian
Guillaume De Canck
Sami Huttunen

Tu si môžete otestovať vaše znalosti o Shakespearovi v našom rýchlom kvíze

Najbližšie hráme

Repríza: V piatok 13. januára 2023 doobeda v DPOH Bratislava pre školy
Repríza: V sobotu 14. januára 2023 o 19:00 v DPOH Bratislava pre verejnosť
Repríza: V stredu 15. marca 2023 doobeda v DPOH Bratislava pre školy
Repríza: Vo štvrtok 30. marca 2023 o 19:00 v DPOH Bratislava pre verejnosť
Repríza: Vo štvrtok 5. októbra 2023 o 19:00 v Teatro Colorato (Františkánske námestie 3, Bratislava)

Herci

 • Gregory Fabian
  Gregory FabianHerec

  Keďže sa všetci štyria Gregovi starí rodičia narodili na Slovensku, veľmi ho teší spolupracovať s Bridgin’ Drama. Greg je newyorský právnik, ktorý sa usídlil v Bratislave, a ktorý pracuje v oblasti ľudskoprávneho práva v strednej a juhovýchodnej Európe. V predchádzajúcom živote bol profesionálnym hercom v New York City. Účinkoval vo viac ako 40 divadelných produkciách v Off-Broadway (divadlá v New York City menšie ako Broadway divadlá a s kapacitou 100-499 diváčok a divákov) a Off-Off-Broadway divadlách (do 99 diváčok a divákov). Tiež hral v letnom divadle na Cape Cod v Massachusetts, ako aj v štátoch Illinois a Indiana, a v univerzitnom a komunitnom divadle. V Off-Broadway divadle účinkoval spolu s Rayom Wisom (Twin Peaks, Good Night and Good Luck) a Jonathanom Frakesom (Star Trek – The Next Generation) v hre The Hairy Ape od Eugena O’Neilla. V Off-Off-Broadway divadle účinkoval v hre Caesar – inscenácii o Júliovi Cézarovi v modernom šate – spolu s Brianom Dennehym (držiteľom Emmy a Zlatého glóbusu). V poslednom čase účinkoval najmä v bratislavskom anglickom divadelnom zoskupení Bridgin’ Drama a vo Forum Theater – Theater of the Oppressed Workshop. Získal titul Bachelor of Arts (bakalár umenia) v odbore divadlo na Millikin University v Decaturi, štáte Illinois a titul Master of Fine Arts (magister umenia) v odbore herectvo na Ohio University v Athens, štáte Ohio v rámci Tréningového programu pre profesionálnych hercov Boba Hobbsa. Je členom Asociácie hereckého majetku a Spolku filmových hercov – Americkej federácie televíznych a rozhlasových umelcov. Viac o Gregory Fabian

 • Guillaume De Canck
  Guillaume De CanckHerec

  Je francúzsky herec, režisér a učiteľ divadla žijúci v Bratislave. Má vyše 30 rokov skúseností s herectvom z Francúzka a Slovenska. V roku 2018 spoluzakladal THEATRAbratislava – francúzsku a anglickú školu herectva v Bratislave. THEATRA ponúka každomesačný program workshopov, ako aj dlhodobejší kurz pre študentov rôznych vekových kategórií (dospievajúci, dospelí), ktorí na kurze nacvičujú divadelnú hru. Na javisku sa predstavujú každoročne v júni v bratislavskom Starom meste, a to v angličtine a francúzštine (tri divadelné hry ročne). Guillaume okrem toho režíruje vlastné divadelné hry, ktoré sa sústreďujú na miešanie jazykov a kultúr. Jeho hry sú živím laboratóriom na posúvanie hraníc interakcií s publikom a mestom. Ak sa chcete dozvedieť viac: www.theatra.eu, FB-Theatra Bratislava

 • Sami Huttunen
  Sami HuttunenHerec

  Fínsky herec zo Švédska, ktoré momentálne žije v Bratislave. Pracuje ako barman v reštaurácii UFO. Je známy z filmov The Viking Sisters (2022) a Wanted – Apartment in Budapest. Viac o Samim: https://m.imdb.com/

Inscenačný tím

 • Vojtech Koleják
  Vojtech KolejákKoncept a réžia

  Vojtech vyštudoval Prírodovedeckú fakultu odbor učiteľstvo matematika a chémia a divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave u prof. Strniska a doc. Ondrisku. Venuje sa presahu divadla do bežného života, pouličnej performancii, aplikovanému divadlu, pod značkou Trieska v oku a interaktívnemu a edukatívnemu divadlu pre deti a mládež Divadlo ZáBaVKa, ktoré vedie spolu s manželkou dramaturgičkou a režisérkou Zuzanou Kolejákovou. Pod vlastnou značkou Trieska v oku režíroval napr. Amputované duše v Mestskom divadle Žilina, Príbeh o človeku v Ticho a spol a III gaštanové kone v DPOH. Tvorí a hrá pre deti v divadle ZáBaVKa. http://trieskavoku.sk/. Pre Bridgin’ Drama režíroval Just Another Cup of Tea podľa Ivana Stodolu a tiež Slučku pre dvoch.

 • Zuzana Kolejáková
  Zuzana KolejákováÚprava a dramaturgia

  Zuzana vyštudovala mediálnu komunikáciu v Trnave a divadelnú dramaturgiu na VŠMU u prof. Vajdičku. Založila a vedie divadlo pre deti a mládež Divadlo ZáBaVKa, ktoré je jej autorskou doménou. Bridgin’ Drama začínala so scénickými čítaniami pod jej vedením a dramaturgicky a režijne pripravila aj inscenáciu Tajovského Ženského zákona, dramaturgicky sa podieľala na incenácii Slučka pre dvoch. Hrá a píše  pre deti v divadle ZáBaVKa. Robí asistentku réžie na seriáloch a reláciách. Už pár rokov je najmä mama. http://divadlozabavka.sk/

Slovníček

Word Meaning Usage example
 futile adj. márny, zbytočný Romeo’s death was futile.

Rómeova smrť bola zbytočná.

 skull n. lebka Skull protects the brain from injury.

Lebka chráni mozog pred zranením.

 revenge n. pomsta

v. pomstiť (sa)

I shall take revenge! Draw and defend yourself with a sword!

Ja sa pomstím! Tas meč a bráň sa!

 wig n. parochňa Heads roll around the stage in various women’s wigs.

Hlavy sa váľajú po javisku v rôznych ženských parochniach.

 rehearsal n. skúška, nácvik (napr. divadelná, kostýmová) I am one whose name must not be spoken at theatre rehearsals.

Som ten, koho meno sa na skúškach divadla nesmie vysloviť.

 intellectual adj. intelektuálny/a

n. intelektuál/ka

Hamlet is an intellectual who returns from his studies to learn that his father was murdered by his uncle. Hamlet je intelektuál, ktorý sa vráti zo štúdií a zistí, že jeho strýko dal zavraždiť jeho otca.
 tongue n. jazyk (orgán aj  rečový prejav) She was annoyed, so she stuck out her tongue at him.

Bola mrzutá, tak na neho vyplazila jazyk.

 passion n. vášeň, túžba, nadšenie O, then unfold the passion of my love!

Ó, potom odhaľte vášeň mojej lásky!

 witch n. bosorka/bosorák You were supposed to be in the costume of a mediaeval witch casting a spell on Macbeth!

A ty si mal byť predsa v kostýme stredovekej bosorky, ktorá Macbethovi počaruje!

 nobleman n. šľachtic/šľachtičná, aristokrat/ka The two of us shall be the famed noblemen.

My dvaja budeme tí  preslávení šľachtici.

 health n. zdravie The queen was in ill health.

Kráľovná mala podlomené zdravie.

 hoax n. hoax ‚Masterclass with Shakespeare‘ premiere being cancelled is a hoax.

Zrušenie premiéry hry Masterclass with Shakespeare je hoax.

 jealousy n. žiarlivosť Jealousy can corrode relationships.

Žiarlivosť môže ničiť vzťahy.

 tomato n. paradajka A woman throws a tomato right at Shak’s head.

Žena hodí paradajku priamo do Shakovej hlavy.

 smart-arse n. mudrlant/ka (slang) Montague, you smart-arse.

Montek, ty mudrlant.

 loiterer n. povaľač/ka All authors of the time claimed that Shakespeare was a cheat and loiterer!

Všetci autori vtedajšej doby o Shakespearovi tvrdili, že si klamár a povaľač!

 climax n. vyvrcholenie

v. vrcholiť

The Renaissance is reaching its climax.

Renesancia vrcholí.

Galéria

Radi prídeme zahrať aj k vám, mimo zverejnených dátumov. Objednajte si predstavenie do vášho mesta či školy.