Najbližšie hráme

Už sa to blíži.

Prídeme aj k vám

Ak sme od vás ďaleko, alebo nemáte možnosť zobrať vašich študentov na predstavenie do Bratislavy, dajte nám vedieť. Sme mobilní a flexibilní a radi prídeme zahrať aj priamo do vášho mesta. Napíšte nám.